Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

Krögaren Richard Dey som Johan Printz

Under Printz´s tid hade förhållandet till holländarna i Nya Nederländerna blivit spänt. Det ledde till att holländarna 1651 tvingat svenskarna att överge skansen Älvsborg och anlagt en egen fästning - Fort Kasimir - på motsatt sida av floden. Johan Risinghs första åtgärd som guvernör var att erövra Fort Kasimir. Det döptes sedan om till Trefaldighetsskansen och byggdes till. Därefter lät han utvidga Kristine skans och anlägga en stad, döpt till Kristinehamn på udden ett stycke innanför skansen. I hans dagbok för den 27 juli 1654  kan man läsa:

”Härefter vart om landsröjning, plantager och åkerbruk, såväl som skans- och husbyggningar efter handen företaget efter som då vår makt medgiva kunde. Konstapeln Johan Stålkofta vart tillsagd att beställa virke och plankor till våra byggningar, efter handen företagit, och korpralen Anders Olovsson över åkerbruket och fänriken Petter Hansson Wendel över landsröjningen och plantagerna. Men där befanns en motvilja ibland folket, dock av vad orsak kunde man än då inte förnimma.”

Denna motvilja visade sig flera gångar på det sättet att folk ville flytta från det fattiga Nya Sverige till de mer utvecklade holländska eller engelska kolonierna. Den 1 november hölls en rättegång mot en svärdfejare som försökt övertala några personer att flytta till Manhattan och en soldat som försökt få några andra soldater med sig till Virginia. Som vittne mot den sistnämnde uppträdde Johan Stålkofta, vilken tydligen nu solidariserat sig med guvernören Risingh i stället för Armegott Printz.

Hans Ling

 

 

1642-1655 Nya Sverige stabiliseras

År 1642 organiserades administrationen av Nya Sverige på samma sätt som för andra svenska områden som inte ingick i något län. Till guvernör utsågs Johan Printz. Det var en jättelik man på över 150 kilo som hade tänkt bli präst. Men istället kom han att göra en äventyrlig militär karriär vid Västgöta kavalleri under 30-årig kriget. Efter att ha gjort bort sig och avskedats fick han genom utnämningen till guvernör i Nordamerika en chans att komma igen. Han anlände till Nya Sverige med den femte expeditionen som skedde med fartygen Svanen under kaptenen Lambert Pietersen och Fama under kaptenen Tering Hindriksen.

Bland Printz första åtgärder som guvernör var att anlägga ytterligare två fästningar i Nya Sverige. Den ena placerades ett par mil nedströms Fort Kristina och på motsatt sida om floden.  Den döptes till Nya Älvsborg och skulle hindra fientliga fartyg att ta sig upp i floden. Den andra lades tre mil uppströms i utkanten av nuvarande Philadelphia och fick namnet Nya Göteborg. Den var avsedd att skydda kolonin mot holländarna som fanns i norr med sitt centrum på ön Manhattan. På en ö i floden intill Nya Göteborg byggde Printz sitt residens, vilket gavs namnet Printzhof. Här var klimatet inte så fuktigt som vid sankmarkerna kring Christina. Mellan Nya Göteborg och Christina fanns vid denna tid bosättningarna Nya Korsholm, Gripsholm, Vasa, Torne, Mölndal, Uppland och Finland.

Johan Printz var en effektiv och duglig guvernör, men mycket dominant. Hans diktatoriska uppträdande skapade ett missnöje vilket ledde till att pastorn Lars Loccenius, vanligen kallad Lasse Lock, och 21 andra svenskar 1653 sände en klagoskrift till regeringen i Stockholm. Det medförde – tillsammans med att Printz inte fick de resurser från Sverige som han ansåg sig behöva för att sköta kolonin - att han åkte hem till Sverige igen, där han så småningom blev landshövding i Jönköping.

Till ny guvernör utnämndes Printz kusinbarn ekonomen Johan Risingh, vilken anlände 1654 med den nionde expeditionen ombord på skeppet Örnen med Jan Bockhorn som kapten. Till sina närmaste medarbetare utsåg han kaptenen Sven Skute och löjtnanten Elias Gyllengren. Hans mål var att få Nya Sverige ekonomiskt lönsamt. Ditintills hade kolonin kostat mer än vad man kunnat tjäna på handeln över Atlanten.

Ett av Risinghs första problem var den förre guvernörens dotter Armegott Printz som bosatt sig i Christine skans och tagit kommandot där. Efter flera månaders bråk tvingade Risingh henne med våld att flytta tillbaks till Printzhof. Men då reagerade vicekommissarien Jakob Svensson, fänriken Per Lindeström, korpralen Anders Olovsson och soldaterna Johan Stålkofta och Sven Trumslagare och med att säga upp sig. Det krävdes mycket övertalning från Risingh för att få dem att till sist ta tillbaks uppsägningarna. I uppgörelsen ingick att Stålkofta befordrades till konstapel.