Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

Första resan med Kalmar Nyckel

Sjätte expeditionen — Fama

 • Kapten: Peter Påwelssom Kabeliaw (Kabeljau?)
 • Styrman: Jacob Cornelisen
 • Avfärd från Göteborg: 29 december 1643
 • Ankomst till Nya Sverige: 12 mars 1644
 • Avfärd från Nya Sverige: Ca. 20 juli, 1644
 • Ankomst till Holland: September, 1644

Sjunde expeditionen — Gyllene Hajen

Tillhörde Söderkompaniet

 • Kapten: Johan Jochimsen
 • Styrman: Jacob Albrechtsen
 • Avfärd från Göteborg: Maj, 1646
 • Ankomst till Nya Sverige: 1 oktober, 1646
 • Avfärd från Nya Sverige: Mars, 1647
 • Ankomst till Göteborg: 1 juni, 1647

Åttonde expeditionen — Svanen

Tillhörde Söderkompaniet

 • Befälhavare: Steffen Willemsen
 • Kapten: Nils Sifvertson
 • Styrman: Jan Jansson Bockhorn
 • Avfärd från Göteborg: 25 september, 1647
 • Ankomst till Nya Sverige: Januari, 1648
 • Avfärd från Nya Sverige: 16 maj, 1648
 • Ankomst till Stockholm: 3 juli, 1648

Nionde expeditionen — Kattan

Tillhörde Kronan. Hon förde ca. 20 kanoner och hadeen besättning på ca. 50 man. 

 • Befälhavare: Hans Amundsson
 • Kapten: Cornelis Lucifer
 • 1e styrman: Måns Bengtsson
 • Styrman: Jan Jansson Bockhorn
 • Avfärd från Göteborg: 3 juli, 1649

Förliste i Västindien under utfärden, och de överlevande tillfångatogs av spanjorerna.

Tionde expeditionen — Örnen

Tillhörde Kronan. Erövrats från Danmark i juni 1644. 120 fot lång, 30 fot bred och med en besättning på ca. 80 man.

 • Ledare: Johan Rising
 • Kapten: Jan Jansson Bockhorn
 • Avfärd från Göteborg: 2 februari, 1654
 • Ankomst till Nya Sverige: 20 maj, 1654
 • Avfärd från Nya Sverige: 15 juli, 1654
 • Ankomst till Stockholm: 24 september, 1654

Elfte expeditionen — Gyllene Hajen

Tillhörde Söderkompaniet

 • Ledare: Hendrick Elswick
 • 1e styrman: Anders Matheus  
 • 2e styrman: Bengt Olsson
 • Avfärd från Göteborg: 15 april, 1654

Navigerade fel och seglade in i Norra (Hudson) Floden, där hon togs i beslag av holländarna.

Tolfte expeditionen — Mercurius

Inköpt i Holland

 • Ledare: Johan Papegoja
 • Biträdande ledare: Hendrik Huygen
 • Kapten: Jan Hindrickson Lang
 • Styrman: Jacob Jansson
 • Avfärd från Göteborg: 25 november, 1655
 • Ankomst till Nya Sverige: 14 mars, 1656.

Den 31 augusti, 1655 kapitulerade svenskarna vid Trefaldighetsskansen inför överväldigande  holländska styrkor och epoken Nya Sverige var slut. 

Leif Lundquist

Källor

Mattsson, Algot  Nya Sverige – drömmen om ett imperium – 178s.  4:o.  Vänersborg 1987 – Övers: New Sweden – the Dream of an Empire. Translated … by Jan Teeland & Jeremy Franks. 1987 

Johnson, Amandus  The Swedish Settlements on the Delaware Their History and Relation to the Indians, Dutch and English 1638-1664 … Volume I. xx+466s+104pl+4k. 4:o. Volume II: xii+424s(467-880)+43pl+2k. 4:o. Lancaster PA 1911

Expeditionerna till Nya Sverige

Så började det!

En gråmulen morgon i november 1637 lättade Kalmar Nyckel och Fogel Grip ankar i Göteborg och seglade förbi  Elfsborgs fästning ut på Skagerak och Nordsjön i riktning mot den nya världen i väster. Den som somliga fortfarande kallade Indien, men andra benämde med dess nya namn - Amerika. Fyra månader senare kom skeppen fram. Det var början på ett äventyr som varade i 18 år, men som fortfarande berör oss, både svenskar och amerikaner.

Totalt blev det tolv expeditioner, varav två aldrig kom hem igen.

Första expeditionen — Calmare Nyckel och Fogel Grip

Ledare: Peter Minuit.

Calmare Nyckel

Fogel Grip

Tillhörde Söderkompaniet. Förliste i Göteborgs hamn augusti 1639

Andra expeditionen — Calmare Nyckel

Ledare: Peter Ridder

Tredje expeditionen — Freedenburg

Ledare: Joost van Bogaert, agent för Nya Sverige Companiet

Fjärde expeditionen — Calmare Nyckel och Charitas

Calmare Nyckel

Köptes i Holland 1629 och tillhörde Söderkompaniets Kalmardivision

Charitas

Tillhörde förmodligen Söderkompaniets Norrköpingsdivision

Femte expeditionen — Svanen och Fama

Ledare: Johan Printz, Löjtnant Johan Papegoja

Svanen

Tillhörde Söderkompaniet

Fama

Tillhörde Söderkompaniet