Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

 

Historiska sevärdheter

Christinaparken i Wilmington

Den första landningsplatsen vid Christineskansen

Landningsplatsen för Calmare Nyckel och Fogel Grip 1638.
Här byggdes Christine Skans, här finns Millesmonumentet från 1963. Parken är för närvarande låst och tills vidare ej öppen för allmänheten, men gör ett besök på New Sweden Centre vid Kalmar Nyckelvarvet som ligger alldeles bredvid.
Besöksinformation.

Svensk-amerikanska muséet - Philadelphia

Det äldsta svenska muséet i USA ligger på mark som Löjtnanten Sven Skute - han som tvingades ge upp inför holländsk övermakt 1655 - förlänades av Drottning Christina omkring 1650. Det mest intressanta för en svensk är den permanenta utställningen om Nya Sverige.
Besöksinfomation. 

Johan Printzparken

Här på ön Tinicum byggde den svenske guvernören Johan Björnsson Printz fortet Nya Göteborg som var tänkt att bli början på en ny huvudort för Nya Sverige. Han bodde själv på ön i sitt residens Printzhof.
Besöksinformation.  

Morton Cabin (1672)

Förmodligen hette nybyggaren Mårtenson, men i varje fall så är detta ett exempel på husbyggen i Nya Sverige. Stugan ligger vid Darby Creek norr om Tinicumön.
Besöksinformation.

Måns Jonassons hus (1716)

Måns far, Jonas Nilsson anlände till Nya Sverige tillsammans med guvernören Johan Printz år 1643. Måns föddes 1663 starx innan engelsmännen tog över från holländarna. Huset ligger vid Schuylkillfloden, i Douglassville, Pennsylvania.
Besöksinformation.

Bridgeton Farm Museum

1987, till firandet av Nya Sveriges 350 årsjubileum byggdes en svensk 1600-talsgård med sju  timmerstugor i södra New Jersey.
Besöksinformation.

Gamla svenska kyrkor

Det finns flera kyrkor som har anor till den svenska bosättningen. Alla är numera en del av den engelsk-amerikanska episkopalkyrkan, men flera vårdar ömt sitt svenska ursprung. Den som vill läsa mer om detta kan gå till Kim-Eric Williams artiklar på Swedish Colonial Society's hemsida.

Här är fyra gamla svenskkyrkor av speciellt intresse:

Holy Trinity (Old Swedes) - Wilmington

Kyrkan byggdes som en svensk Luthersk församlingskyrka åren 1698-99. Övergick till engelsk episkopalkyrka år 1791. Den äldsta bevarade kyrkan i USA.
Besöksinformation.

Gloria Dei (Old Swedes) - Philadelphia

Kyrkan är den äldsta i Pennsylvania, och går tillbaka till prästen Johan Campanius som etablerade sin första församling på Tinicumön där guvernören Johan Printz byggde Nya Göteborgsskansen och sitt eget Printzhof.
Besöksinformation.

Trinity (Old Swedes) - Swedesboro

På östra sidan av Södra (Delaware) Floden i nuvarande New Jersey byggde svenskar och finnar under senare hälften av 1600-talet byn Sveaborg (Swedesboro) vid Naraticon Kill (Racoon Creek). För att gå i kyrkan fick de ro över den breda Södra Floden, vilket kunde vara ett vågspel vid dåligt väder och högt vattenflöde.

Till slut tröttnade både präster och den växande församlingen. 1701, på initiativ av prästen Lars Tollstadius, påbörjades ett bygge av en ny timmerkyrka som invigdes 1705.
Besöksinformation.

Christ Church (Old Swedes) - Upper Merion

Vid floden i Swedesburg, Upper Merion Township ligger ett märkligt monument. I dess blyinfattade fönster berättas historien om Nya Sverige. Kyrkan är öppen för högmässa varje söndag, men den som vill veta mer kan läsa en sammanfattning av Kim-Eric Williams beskrivning och se bilder på fönstren.
Cyberbesök (kräver Adobe reader)
Paula Himmelsbach Balano  skapade fönstren (kräver Adobe reader)

New Castle - Delaware

Rådhuset där Delaware som första stat antog oavhängighetsförklaringen

En vacker gammal stad vid Delawarefloden. Platsen för Trefaldighetsskansen där Löjnant Skute fick ge sig inför holländsk övermakt. Landningsplats för kväkaren William Penn som köpte mark från svenskarna och grundade Philadelphia. Missa inte Rådhusmuséet.
Besöksinformation.