Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

KORT BIBLIOGRAFI

Klicka på länken för att gå till respektive avsnitt.


HISTORIA

Enbart Nya Sverige

Acrelius, Israel  Beskrifning Om De Swenska Församlingars Forna och Närvarande tillstånd Uti Det så kallade Nya Sverige, Sedan Nya Nederland, Men nu för tiden Pensy. (20+)504s. (oreg. pag.) Sh 1759

Ahnlund, Nils Nya Sverige. De historiska huvuddragen. 63s. Sh 1938

Ambrose, George The Log Cabins of New Sweden. 76 s. Wt 2002

Bill, Ivan  Svedjefinnar koloniserade Delaware (Folkets historia 1983:1 s.32-41)

Blees, Jakob  Svenska kolonien vid Delaware 1638-1655. 235 s. Sh 1937

Clay, Jehu Curtis  Annals of the Swedes on the Delaware. To which Is Added The Charter of The United Swedish Churches. 180 s. 12:o  Ph 1835 – 4u 232s+5pl. Ch 1938

Det Nya Sverige i landet Amerika.  Ett stormaktsäventyr 1638-1655. Under redaktion av Rune Ruhnbro. 169s. Höganäs 1988

Ireland, Jr., Charles E.  Mallets, Chisels & Planes. The Building of the Tall Ship Kalmar Nyckel from Vision to Launch… 64s. Singapore 2003

Jacobsson, Nils  Svenska öden vid Delaware 1638-1831. 320s. Sh 1938

Johnson, Amandus  The Swedish Settlements on the Delaware Their History and Relation to the Indians, Dutch and English 1638-1664 … Volume I. xx+466s+104pl+4k. 4:o. Volume II: xii+424s(467-880)+43pl+2k. 4:o. Lancaster PA 1911 

Den första svenska kolonien I Amerika.  Till svenska av Axel Palmgren. 208s.+k. Sh 1923

Limberg, Lennart  Kolonin Nya Sverige 1638-1655 (Göteborgs-Emigranten 1 s. 87-92. Kungälv 1988)

Linderholm, Helmer  Nya Sveriges historia. Vårt stora indianäventyr. 185s. Kristianstad 1976

       –  Susquehannockerna – Nya Sveriges beskyddare (Indianklubbens årsbok Nr 2 s. 48-65. Örebro 1962)

Mattsson, Algot  Nya Sverige – drömmen om ett imperium. 178s.  4:o.  Vänersborg 1987

New Sweden in America  366s. Newark DE 1995

Norman, Hans  Sveriges första kolonialäventyr (Stormaktstid, en antologi om svenskt 1600-tal. 1998)

Olin, K-G  Våra första Amerikafarare. Historien om Finlandssvenskarna i Nya Sverige. 144s. Jakobstad 1988

Amerikafararna. Tillbaka till Nya Sverige. 244s. Vasa 2006

Siokalo, Zoriana E  Before Penn: Swedish Colonists in the Land of the Lenape. With an essay by Clarissa Solmssen and Vito Trimarco. 52s. Ph 1988

Wahlström, Sten/Weibull, Jörgen  Vid Fort Christina (Historia på plats s.26-35. Höganäs 1990)

Ward, Christopher  Svenskarna vid Delaware. Översättning ... av Ingvar Andersson. 276s+1pl. Sh 1938

Weslager, C A  New Sweden on the Delaware 1638-1655. (7+)219s. Wt 1988

Widén, Albin  Delawaresvenskar och indianer (Indianklubbens årsbok Nr 2 s. 34-47. Örebro 1962)

Åberg, Alf  Folket i Nya Sverige. Vår koloni vid Delawarefloden 1638-1655 198s. Uddevalla 1987

Den svenska kolonien I Delaware (Göteborgs-Emigranten 2 s. 107-128. Uddevalla 1990)

Kvinnorna i Nya Sverige. 178s. Uddevalla 2000

Tillbaka till början

Ingående i svensk, amerikansk eller svenskamerikansk historia

Allsvensk Samling.  Delaware nummer. N:r 5-6. Mars 1938. 152s. 4:o. Gb 1938

Bass, Britt/Holmqvist, Lasse  New Sweden. En resa i tid och rum. 271s. Höganäs 1988

Carlsson, Sten  Swedes in North America 1638-1988. Technical, Cultural, and Political Achievements. 136s. Örebro 1988

Dahllöf, Tell G . I utvandrarnas spår. En bok om Sverige i Amerika. 111s. Sh 1975

Från Delaware till Garbo. En bokfilm till Delawarejubiléet 1938. Redigerad av Erik Lindorm. 63s. 4:o. Sh 1937

Fur, Gunlög  Colonialism in the Margins. Cultural Encounters in New Sweden and Lapland. xi+299s. Leiden 2006

Hoving, Johannes  Den svenska kolonisationen I Amerika under 300 år och dess betydelse för Amerika och Sverige. Kort­fattad historik. 48s. Sh 1940

Jacobowsky, C Vilh.  Svenskar I främmande land under gångna tider. 231s. Gb 1930

Kastrup, Allan  The Swedish Heritage in America. The Swedish Element in America … 863s+48pl. St. Paul MN 1975

Odén, Göran  New Sweden 1638-1988. 16s. 4:o Sh 1988

Olsson, Jan Olof  Sverige – USA. Vänskap och handel genom tiderna. SwedenUSA. Friendship and Commerce through the Years. 52s. Sh 1959

Scander, Ralph  Utvandringen (Känn ditt land. Nr 8) 64s. Södertälje 1980

The Age of New Sweden  131s. Sh 1988

Wallström, Tord  En ny värld på andra sidan havet (Svenska upptäckare s. 8-25. 4:o. 1983)

Weibull, Jörgen/Fleisher, Eric W  Sverige – Nordamerika. Från upptäcktsfärd till linjefart. 121s. 4:o. Uppsala 1954

Vår svenska stam på utländsk mark. I västerled. Amerikas Förenta Stater och Kanada. 431s. Örebro 1952

Åberg, Alf  När svenskarna upptäckte världen. Från vikingar till gustavianer. 328s. Lund 1981

Drömmen om Vinland. Svenskarna och Amerika 1637-1800. 231s. Borås 1996

Tillbaka till början

GEOGRAFI

Campanius Holm, Thomas  Kort Beskrifning Om Provincien Nya Swerige uti America, Som nu förtiden af de Engelske kallas Pen­sylvania. Af lärde och trovärdige Mäns skrifter och berättelser ihopaletad och sammanskrefwen / samt med åthskillige Figurer utzirad. (16+)191s.+7pl. Sh 1702 – Faksimilupplaga (Suecica Rediviva 112) 23,191,143s. Uddevalla 1988

Det började vid Delaware. Om svenska hembygder i Amerika. 168 s. Sh 1986

Kalm,  Pehr  En Resa Til Norra America, På Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens befallning Och Publici Kostnad, Förrättad. Tom. I. (24+)484(+20)s. Sh 1753. – Tom. II. 526(+22)s. Sh 1756. – Tom. III. 538(+14)s+1pl. Sh 1761. – Nyaste utgåvan: D 1. Utg. av Martti Kerkkonen. 382s. Hf 1966 – D 2. Utg. av Martti Kerkkonen och John E Roos. 466s. Hf 1970 – D 3. Utg. av John E Roos och Harry Krogerus. 424s. Hf 1985

Lindeström, Per  Resa till Nya Sverige. Redigerad av Alf Åberg. 173s+4pl. Sh 1962

Meixner, Esther Chilstrom  Svenska spår vid Dela­ware. Övers, från det engelska manuskr. Åke Olausson (Svenska spår i främ­mande land. 4. Gb 1957)

Runwall, Anders  Delaware USA. 79s. 4:o. Uddevalla 1987

Winquist, Alan H  Swedish American Landmarks. Where to go and what to see. xix+345s. Dexter MI 1995

Tillbaka till början

RELIGION

Hesselius, Andreas  Kort Berettelse Om Then Swenska Kyrkios närwarande Tilstånd i America Samt oförgripeliga tankar om thess widare förkofring. 23s. Norrköping 1725

Jacobsson, Nils  Svenskar och indianer. Studier I svenskarnas insats I den tidigare protestantiska missionens historia. xii+348s. Uppsala 1922

Lindqvist, Hans  Svenska missionsinitiativ och missionsattityder vid Delaware (Nya Sverige 1638-1831) (8+)174s. Uppsala 1992

Luther, Martin  Lutheri Catechismus Öfwersatt på American-Virginiske Språket. Sh 1696 – Faksimil:  Martin Luther´s Little Catechism translated into Algonquian Indian by Johannes Campanius. With Some Notes by Isak Collijn (20s+vk+)160+22s. Sh/Uppsala 1937

Norberg, Otto  Svenska kyrkans mission vid Delaware i Nord-Amerika (i f.d. kolonien Nya Sverige). x+232s.+6pl.+k. Sh 1893

Swedberg, Jesper  America Illuminata, Skrifwen och utgifwen Af Thes Biskop. 168s. Skara 1732. 2u. America Illuminata ... Med en inledning av Robert Murray om biskopen som vägrade att glömma svenskarna på andra sidan havet. 175s. Helsing­borg 1985.   

The Church in New Sweden. 1638-1988. (Lutheran Quarterly. Volume II. Number 1. Spring 1988) 153s+lös vk. 1988 

Wahlström, Bengt  Med Swedbergs psalmbok over Atlanten (Skara Stiftsbok 1988/89 s.32-39. Skara (1988)                                         

Williams, Kim-Eric  The Eight Old Swedes’ Churches of New Sweden (4+)28s. Wt 1999

Tillbaka till början

BIOGRAFI

(Campanius) Blomfelt, Frank  En god hövding. Johannes Campanius i Frösthult 1601-1683. 13 s. Heby 1983

(Campanius) Rosenius-Högman, Ruth  Indianmissionären I Frösthult. Ett Delawareminne (Julhälsningar till församlingarna I ärkestiftet 24 s.57-66. 1938)

(Campanius) Skarsten, Trygve  Johan Campanius, Pastor in New Sweden (The Church in New Sweden s. 47-87. Milwaukee, WI 1988)

(Collin) Collin, Nils  Dagbok från New Jersey 1770-86. Med en inledning av Robert Murray om den siste svenske prästen i Nya Sverige. 160 s.+8 pl. Helsingborg 1988.

(Hesselius) Jacobsson, Nils  Magister Andreæ Hesselii anmärkningar om hans resa till Amerika och vistande där 1711-1724. Ett Delawareminne. (Svenska Linnésällskapets Årsskrift XXI, 1938 s. 1-51, äv. sep. Uppsala 1938)

(Hesselius) Östlund, Lars  Andreas Hesselius – dalapräst och naturskildrare i 1700-talets Delaware. 1993

(Hesselius) ”En ordningsman för evärdeliga tider” – om dalaprästen Andreas Hesselius i 1700-talets Delaware (Dalfolk nr 1 1997 s. 3-5)

(Kalm) Kerkkonen, Martti  Peter Kalm’s North American Journey. Its Ideological Background and Results. 260s.+vk. Åbo 1959

Ling, Hans  The Faces of New Sweden. Erik Björk, Christina Stalcop & Americas First Portrait Painter. Translated and edited by ... Kim-Eric Williams ...Introductory articles by … Peter S. Craig ... Foreword by Ronald A Hendrickson. 86 s. Pennsauken NJ 2004

(Minuit)  Weslager, C A  A Man and his Ship: Peter Minuit and the Kalmar Nyckel. 225s+16pl. Wt 1990

(Morton) Benson, Adolph B.  John Morton (Benson, Sweden and the American Revolution s. 80-86. New Haven CT 1936)

(Printz) Elfving, Folke  Kring Johan Björnsson Printz. Del 1: Familjen och ättlingarna. 48s. – Del 2. Om familjeporträt­ten ... S. 49-105. Gb 1986-88

(Printz) Granander, Sven  Biografi och släkthistoria över Delaware-guvernören Johan Printz. Stenc. (6+)10-92s. 1987

(Risingh) Dahlgren, Stellan/Norman, Hans  The Rise and Fall of New Sweden. Governor Johan Risingh’s Journal 1654-1655 in its Historical Context. x+304s. Uddevalla 1988

(Risingh) Tigerström, Harald  Nya Sveriges siste guvernör och hans landsmän i Amerika. Till den svenska Delaware-kolonins minne (1638-1988). Strödda anteckningar.  96s. Klockrike 1988

(Sandel) Sandel, Andreas  Andreas Sandels dagbok 1701-1743. Bearbetad och försedd med kommentarer och förklaringar av Frank Blomfelt. 143s. Sh 1988

(Swedberg)  Jesper Swedberg – en antologi. Red. Johnny Hagberg. 414s. Värnamo 2008

(Wrangel) Jacobsson, Nils  Bland Svenskamerikaner och Gustavianer. Ur Carl Magnus Wrangels levnadshistoria 1727-1786. x+328s. Linköping 1953

Tillbaka till början

SKÖNLITTERATUR

Mest för barn och ungdom

Borg, Erik  Nybyggarna vid Delawarefloden. Berättelse för pojkar. 160s. Sh 1936

Cederborg, C Aug  De röda vargarna. En svensks öden och äventyr bland indianer. Historisk äventyrsroman. 229s.+4pl. Sh 1915 – 4u 1954

de Angeli, Marguerite  Elin’s Amerika  96s. Garden City NY 1941

Holmström, Maths  Lasse Stålkofta. Berättelse från Nya Sverige. 222s. Sh 1932

Linderholm, Helmer  Fredsstigens röda. 148s. Köthen 1972 – 2u 1980

På krigets röda stig. 128s. Karlskrona 1973 – 2u 1980

Slavjägarna. 126s. Karlskrona 1974 – 2u 1980

De röda kämpar. Fjärde delen av berättelsen om den svenske indianen Amisko (Lars Bure) 157s. Kristianstad 1975 – 2u 1980

Förrådda av blekansikten. Femte delen ... 159s. Kristianstad 1976

Den röda strömmen. Sjätte delen ... 157s. Lund 1977

De röda mot väster. Sjunde delen ... 159s. Lund 1978

Rött bisonland. Åttonde delen ... 133s. Falköping 1979

Hårlösa Björnens hemland. Nionde delen ... 142s. 1980

Nelson, Hjalmar E  Hennes Majestäts koloni. 157s. Sh 1925

Nylund, Bengt  Vita Björnens underbara öden. Berättelse om svensken som blev indianhövding. 120s. Sh 1926

Svensén, Magnus  Äventyret Nya Sverige. Skeppet Örnens färd år 1654 till den svenska kolonien i Nordamerika. 206s. Sh 1938

Tillbaka till början

Mest för vuxna

Catoni, Mac  Hanaskede Ryttare. En historisk berättelse från 1600-talet. 240s. Skara 1997

Hellström, Jan Arvid  Uppdrag Nya Sverige. Gode Vite Hövding. Del 1. 1642-1643. 252s. Avesta 1987

Uppdrag Nya Sverige. Indiansommar. Del 2. 1644-1646. 234s. Avesta 1988

Holm, Björn  Kattan och Nordstiernan. Sjörövarroman. 320s. 1994

Kähr, Astrid Calmare Nyckel. Roman. 266s. Sh 1938 – 4u 237s. Sh 1945

Linderholm, Helmer  Den sköna flodens land. 432s. Sh 1958

Slavbarnen Banér. 328s. Sh 1965

Lundquist, Leif  Long Journey to the South River. 364s. Vaxholm 2009

Skafte, Domar  Pekka Suhoinen och hans resa till Wermland och Nya Sverige. 276s. Karlstad 1982

Tillbaka till början