Nya Sverige i Nordamerika

En stormakts äventyr på 1600-talet

Redaktör, webbmaster: Leif Lundquist
Mail address

 


Kalmar Nyckel av Carl Milles


                               

Axel Oxenstierna (1583 – 1654)

Utan Rikskanslern Axel Gustavsson Oxenstiernas personliga intresse och engagemang hade Nya Sverige aldrig blivit av. Han stödde projektet som kom vid en tid då den svenska stormakten växte, och han investerade personligen i företaget från början. Som rikets främste företrädare genomdrev han riksdagens stöd inte bara ekonomiskt, men även genom lagstiftning som gav företaget ensamrätt på handel med varor från Nya Sverige.

  Sten vid Tidö Slott

Han krattade i manégen framför Nya Sverige Companiet. Riksdagen utfärdade förordningar om att tvångsrekrytera desertörer, förlupna gäldenärer, finska skogsbönder som bränt skogsmark olovandes och andra småförbrytare för att fylla ut rullorna av nybyggare. När projektet behövde mer pengar, och de holländska delägarna utsattes för tryck från det holländska Västindiska Kompaniet att hoppa av den svenska konkurrenten, förhandlade Oxenstierna med sig själv i om att svenska staten skulle rycka in och rädda företaget. Staten löste ut de ursprungliga ägarna från sina riskfyllda åtaganden och gick dessutom in med mer pengar, skepp, personal m.m.

Rikskanslern agerade inte annolunda än andra makthavare, och Sverige var inte annorlunda än andra länder. Att tjäna pengar och  öka sina ägodelar med hjälp av sin position hörde till det normala privilegerna för adel och andra inflytelserika personer. Frihandel är ett senare påfund; på 1600-talet var det nog få som ens tänkte den tanken.

 

Allt var reglerat av staten och i princip all verksamhet krävde någon form av tillstånd från överheten. Monopol, karteller, och skråbildning var normen och näten av kopplingar av inflytande, tjänster och gentjänster var tätt; i grytan fanns många händer som ville vara med och dela på alla inkomster, och inte oväntat fick de som satt högst i maktens pyramider bäst utdelning i form av pengar och jordegendomar.  

Oxenstierna kom från en familj med anor från 1300-talet och många av hans förfäder hade stått kungarna och riksdagen nära. Axel blev dock den mest lysande stjärnan. Med ett skarpt intellekt och goda ledaregenskaper blev han den som för evigt skulle omdana Sverige och dess statsmakt. Att han samtidigt var en av Sveriges rikaste personer, kanske den rikaste på sin tid, förtar inte hans storhet som statsman, snarare tvärtom.

Mycket har skrivits om Oxenstierna. Den som vill veta mer kan med fördel läsa Gunnar Wetterbergs ”Kanslern Axel Oxenstierna” (Atlantis, Stockholm, 2002. ISBN 91-7486-602-8). Det är dock svårt att hitta detaljer om Oxenstiernas intresse för Nya Sverige, men i alla skildringar av Amerikaäventyret framställs Oxenstiernas personliga engagemang som absolut nödvändigt för projektets överlevnad. Detta trots motstånd från bundsförvanterna Holland och England, förlisningar, spansk kapning av besättning och annat. De stora vinsterna fortsätter att utebli, Holland och senare England morskar upp sig, och Nya Sverige kräver mer och mer resurser från hemlandet. 


Tidö Slott vid Mälaren nära Västerås

När Oxenstierna så småningom åldras hemma på sitt Tidö, och Drottning Cristina som inte har något intresse för Nya Sverige får mer och mer makt, släpper Sverige taget över sin koloni. Men vid det laget hade all risk och alla kostnader med Oxenstiernas goda minne lagts över på svenska staten.

Leif Lundquist